Čo je nové v kresťanskej odpovede?

Vznikajú aj dnes nové hviezdy?

Orion. Illustration copyrighted.Úplné zrodenie hviezdy nebolo nikdy priamo pozorované. Princípy fyziky si vyžadujú niektoré špeciálne podmienky pre vytvorenie hviezdy a okrem toho aj dlhé obdobie. Oblak z vodíkového plynu musí byť zmrštený do dostatočne malej veľkosti, aby gravitácia prevládala. (Napríklad slnko je stabilnou plynovou guľou.) Vo vesmíre má však takmer každý plynový oblak veľkosť svetelného roka, čiže je stovky krát väčší než je maximálna možná veľkosť potrebná pre stabilnú hviezdu. Výsledkom toho je, že von smerujúce plynové tlaky spôsobujú ďalšie rozpínanie oblakov, nie ich zmršťovanie.

Bolo navrhnutých niekoľko mechanizmov, ktoré by mali spustiť tvorbu hviezdy. Najpopulárnejším z nich je kompaktná vlna vo vesmíre, ktorá môže stlačiť hmlovinu až na veľkosť hviezdy, ktorá sa ešte len začína formovať. Predpokladá sa, že táto tlaková vlna vznikla z blízkej supernovy alebo explodujúcej hviezdy. Výsledkom toho je tvrdenie, že hviezdy sa tvoria z iných hviezd. Ale kde je vznik prvej hviezdy v tomto kruhu zdôvodňovania? Ďalším problémom tejto teórie vzniku hviezd je obrovská vzdialenosť medzi hviezdami. Väčšinou sú od seba vzdialené desať alebo viac svetelných rokov a preto sa zdá nemožným, aby nejakým významným spôsobom vplývali na svoj vzájomný vznik.

Vedci poukazujú na určité oblasti, o ktorých veria, že tam aj dnes môžu vznikať hviezdy. Jedným z týchto ojedinelých miest je Orion Nebula - žiariaci plynový oblak na decembrovej oblohe. Predpokladá sa, že infračervené žiarenie, ktoré tento oblak vyžaruje, súvisí s počiatočnou energiou z nových hviezd. Je tam však príliš veľa plynu a prachu, aby bolo možné vidieť tieto hviezdy a zdrojom tohto infračerveného žiarenia môže byť v skutočnosti nejaký druh hviezdy, ktorá existovala v hmlovine už dlhú dobu. Všetky predpoklady týkajúce sa súčasného vzniku hviezd zostávajú špekulatívne.

Kreacionista vidí v teóriách o súčasnom vzniku hviezd aj časový problém. Hoci počítačové modely bežne udávajú ako čas pre vytvorenie novej hviezdy milión rokov, takýto neobmedzený čas nie je v „mladom“ vesmíre k dispozícii. Pozorovanie vesmíru odhaľuje všeobecný trend degenerácie hviezd a nie ich formovanie. Vznikanie hviezd sa môže dnes vyskytnúť v určitých miestach, ktoré spĺňajú podmienky. Je však nepravdepodobné, že by tak zriedkavý zrod hviezd mohol nahradiť veľké množstvo zanikajúcich hviezd. Zánik hviezd je celkom bežný jav vo forme novy a supernovy. Môžeme tak vyvodiť záver, že vesmír stvorených hviezd pomaly starne.

[ If this information has been helpful, please prayerfully consider a donation to help pay the expenses for making this faith-building service available to you and your family! Donations are tax-deductible. ]

Author: Dr. Donald B. DeYoung - adapted from Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2nd Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, All Rights Reserved - except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167         Submit your Questions

Go to index pageGo to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Preložil: Miroslava Fidesova