Čo je nové v kresťanskej odpovede?

Bol už stanovený pôvod vzniku slnečnej sústavy?

The Universe. Illustration copyrighted.

Hovorí sa, že planéty v našej slnečnej sústave vznikli buď zo Slnka (oddelenie), nezávisle od Slnka (zachytenie), alebo zároveň popri Slnku (hmlovina, nános). Keďže sa tieto tri myšlienky objavujú aj v súčasných teóriách o pôvode Mesiaca, problémy spomenuté v tej odpovedi sa týkajú aj slnečnej sústavy.

Jedna verzia teórie oddelenia uvádza, že do Slnka raz zboku narazila iná hviezda a že zo Slnka sa odtrhlo veľké množstvo hmoty, ktorá sa nakoniec zlúčila do súčasných planét. Táto okoloidúca hviezda však nemohla tak jednoducho spôsobiť rotáciu veľkých telies, akú má slnečná sústava.

Zachytenie planétového materiálu Slnkom je dokonca menej prijateľná teória ako teória oddelenia. Plynové oblaky, tzv. hmloviny, sú prítomné vo vesmíre, ale je ťažké si predstaviť, že by boli zachytené gravitáciou Slnka. Väčšina vesmírnych oblakov sú veľmi vzdialené. Sú oddelené od hviezd mnohými svetelnými rokmi.

Formácia planét z hmloviny si vyžaduje zmrštenie hmloviny pod vplyvom gravitácie. Potom sa Slnko a planéty odlúčia z víriaceho oblaku. Pri tejto myšlienke nastávajú dva hlavné problémy. Ako rýchlo sa točiaca krasokorčuliarka, ktorá si pritlačí ruky k telu, sťahujúci sa plyn by roztočil Slnko do rapídnej rotácie. Skutočná rotácia Slnka je však príliš pomalá na to, aby mohla podporiť túto teóriu. Rotácia Slnka predstavuje iba 2 % rotačného pohybu slnečnej sústavy. Všeobecne pozorovanie potvrdzuje, že sa hmloviny buď rozťahujú alebo sa ich veľkosť nemení. Nesťahujú sa. U typického oblaku sú von smerujúce plynové sily oveľa silnejšie ako dnu smerujúca sila gravitácie.

Keďže každá svetská teória o pôvode slnečnej sústavy začína s už existujúcou hmotou, žiadna z nich nie je skutočnou teória pôvoduAk neberieme do úvahy nadprirodzené stvorenie z ničoho (John 1:3; Col. 1:16-17), veda musí začať s materiálom z neznámeho zdroja. Samotná veda nebude mať nikdy konečné odpovede, čo sa týka skutočného pôvodu a zmyslu slnečnej sústavy. Iba v Kristovi - Stvoriteľovi „sú skryté všetky poklady múdrosti a vedomosti…" (Col. 2:3). To neznamená, že musíme zanechať všetok výskum v oblasti vedeckých poznatkov. Znamená to, že si musíme pri tomto výskume zachovať postoj úcty a duchovnej pokory. Koniec-koncov, je to Boží vesmír a odráža jeho dokonalú moc, múdrosť a lásku.

[ If this information has been helpful, please prayerfully consider a donation to help pay the expenses for making this faith-building service available to you and your family! Donations are tax-deductible. ]

Author: Dr. Donald B. DeYoung - adapted from Astronomy and the Bible: Questions and Answers, 2nd Edition (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, All Rights Reserved - except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167         Submit your Questions

Go to index pageGo to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Preložil: Mirka Fidesova