Pozri si túto stránku v jazykoch: holandčina, francúzština, nemčina, indonézština, taliančina, španielčina 

Prejavil si tendenciu túžiť po tom, čo nie je dovolené, čo je zakázané. Mohol si si voľne prehliadať milióny iných web stránok, ale Ty si sa rozhodol neposlúchnuť.

Táto situácia je veľmi podobná inému incidentu…

Adam and Eve. Illustration copyrighted, Films for Christ.

Boh stvoril nádherný raj a dal ho Adamovi a Eve. Mohli robiť a jesť čokoľvek chceli. Jediné pravidlo, ktoré im Boh dal bolo, že nemohli jesť zo zakázaného stromu, stromu poznania dobrého a zlého. Avšak tak, ako si Ty vstúpil do tejto zakázanej miestnosti, aj Adam a Eva jedli zo zakázaného stromu. Rozhodli sa neposlúchnuť Božie varovanie.

Sin and Death. Illustration copyrighted, Films for Christ.
Tým, že Adam neposlúchol Boha, priniesol na svet hriech. Hriech priniesol množstvo následkov, z ktorých najhorší je smrť. Hriech priniesol na svet fyzickú a duchovnú smrť a večne oddelil ľudstvo od Boha.

Ale Ježiš Kristus, Stvoriteľ, nás tak veľmi miloval, že zomrel na kríži a zaplatil cenu za naše hriechy. Ponúka každému z nás odpustenie. Ježiš Kristus je jediná cesta k získaniu odpustenia, aby sme mohli žiť večne s Bohom v nebi.

Musíme prijať Jeho dar odpustenia, nemôžeme si ho zaslúžiť. Ako prijať tento dar? Uver v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, toho, ktorý nám zabezpečuje prístup k Otcovi. Jediné, čo sa vyžaduje, je Tvoja viera. Keď budeš Ježiša viac spoznávať, budeš chcieť konať Jeho vôľu. Páčime sa Bohu vtedy, keď konáme v poslušnosti…a tak teraz choď a už viac nehreš.

» ĎALEJ: Paradise or Pain? Why is the world the way it is?

» Si dosť dobrý, aby si sa dostal do neba? Odpoveď

Free Online Film--ARE YOU GOING TO HEAVEN?. 30 minutes. Find out if YOU are going to heaven. You CAN know for sure. Si si ISTÝ, že poznáš odpoveď na túto mimoriadne dôležitú otázku?
Pozri si naše video on-line (30 min.)

Click here to watch THE HOPE on-line! Objav sám úžasnú správu o NÁDEJI, ktorú Boh prináša človeku – prezentované chronologicky od založenia sveta až po dnešnú dobu. Pozri si on-line celovečerný film.

» Prijmi Boží najcennejší dar!

goldbar

MÁŠ WEBOVÚ STRÁNKU? PODEĽ SA O TÚTO STRÁNKU SO SVOJIMI NÁVŠTEVNÍKMI (dostupná v rôznych jazykoch). Máš naše špeciálne povolenie prepojiť sa priamo na túto stránku (URL: ChristianAnswers.Net/slovak/gospel/noentry-slk.html) – Viď Stránku nášho webmastera pre grafiku linku, vyhovujúci kód a ďalšie informácie. Táto stránka pomohla desaťtisícom ľudí. Uprostred ich zaneprázdnených životov, plných rôznych rozptýlení, im pomohla sústrediť sa na podstatné otázky, ktoré majú večnú dôležitosť. Dostali sme mnoho skvelých komentárov ako podporu tohto nezvyčajného prístupu. Odkaz je úplne biblický. Predstavuje evanjelium Ježiša Krista spôsobom, ktorý priťahuje pozornosť ľudí a vzbudzuje v nich túžbu čítať.

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network DOMOVSKÁ STRÁNKA a ZOZNAM
Preložil: Miroslava FidesováIs Jesus Christ the answer to your questions?Teen Qs™—Christian Answers for teenagers
Web BibleEffectiveEvangelism™ site - Learn how to be more effective in sharing the Gospel
Creation SuperLibraryArchaeology and the Bible
Learn more about JESUS CHRIST.Family Answers HOME page
Find answers to your questions about LOVE & RELATIONSHIPSGod's Story Online
The Great Dinosaur Mystery OnlineLife before Birth