See this page in: Portuguese, Spanish
Sunset. Illustration copyrighted. God is the Redeemer

Ježiš prišiel vysvetliť pravdu o Bohu a zaplatiť cenu za rebéliu človeka.

Ján 1:18: „Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn (Ježiš Kristus), ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.“

2 Korinťanom 5:21 hovorí: „Lebo toho (Krista), ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“ Inými slovami, Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme my nemuseli znášať trest, ktorý si spravodlivosť vyžadovala – večnú smrť.

Ježiš zomrel za naše hriechy a zvíťazil nad smrťou.

1 Korinťanom 15:22: „Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení.“ a znova, (verše 54-57) „Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech a moc hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“

Ježiš Kristus je jediná cesta, cez ktorú nám môžu byť odpustené hriechy a môžeme mať vzťah s Bohom, ktorý bude viesť do večného života.

„Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás“ (Rimanom 5:8). Ježiš povedal „Ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ (Ján 14:6).


Preložil: Miroslava Kastlová

To Next Page