See this page in: English, albánsky, Czech, holandský, francúzsky, indonézsky (Bahasa Indonesia, japonský, španielsky, Turkish, Ukrainian (Українська)


Vyskúšaj rozhodujúci test…
 

Považuješ sám seba za dobrého človeka? Väčšina ľudí áno. Väčšina z nás však má rozdielnu definíciu slova „dobrý”. Biblia hovorí, že Boh je dobrý a Desať prikázaní je Jeho normou pre dobro. Takže sa pozrieme na Boží zákon… S čistým svedomím si položte otázku, či ste poslúchli v nasledovnom:


 1. Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa.
  (Miloval si Boha vždy viac ako všetko ostatné?)

 2. Neurobíš si modlu.
  (Vytvoril si si vo svojej mysli boha, ktorý je pre Teba prijateľnejší? Boha, ktorý sa Ti hodí?)

 3. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  (Použil si niekedy Božie sväté meno ako slovo preklínania?)

 4. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.

 5. Cti svojho otca a svoju matku.

 6. Nezabiješ.
  (Boh považuje nenávisť za to isté ako vraždu.)

 7. Nescudzoložíš.
  („Ktokoľvek pozrie na ženu s túžbou po nej, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci” – Matúš 5:27-28; toto tiež zahŕňa sex pred manželstvom).

 8. Neukradneš.
  (Už si niekedy niečo ukradol? – hodnota danej veci je nepodstatná.)

 9. Nebudeš klamať.
  (Klamal si aspoň raz v živote? Vrátane odpovedí na tieto otázky.)

 10. Nebudeš žiadostivý.
  (Túžil si závistlivo niekedy po niečom, čo patrilo iným?)

Biblia hovorí, že Boh potrestá všetkých vrahov, násilníkov, zlodejov, klamárov, cudzoložníkov, atď. Bude dokonca súdiť naše slová a myšlienky. V súdny deň budeš nájdený vinný alebo nevinný, čo sa týka porušenia Jeho prikázaní?

Photo copyrighted.

Možno si myslíš, že Boh je dobrý a preto prehliadne naše hriechy. Ale práve Jeho dobrota sa postará o to, aby bola na vrahoch, násilníkoch, zlodejoch, klamároch atď. vykonaná spravodlivosť. Bol by zlým, podplatiteľným Sudcom, keby si zatváral oči pred nespravodlivosťou.

Zachoval si prikázania?

Biblia hovorí, že zákon je dokonalý. Prikazuje Ti, aby si bol dokonalý (Matúš 5:48). Si dokonalý (v myšlienkach, slovách aj skutkoch)? Dostaneš sa do neba?

Môžeš si stále myslieť, že si dobrý, ale Boh hovorí, že nie si (pozri Žalm 14:2-3). Takže jeden z vás klame a Písmo nám hovorí, že Boh nemôže klamať.

Zapamätaj si, že všetci klamári budú uvrhnutí do ohnivého jazera (Zjavenie 21:8). Boží zákon si vyžaduje spravodlivosť a trestom za hriech proti Bohu je smrť a peklo. Počúvaj pozorne, ak chceš žiť.

Boh sám vytvoril cestu, na ktorej sa mohla stretnúť Jeho spravodlivosť a Jeho dobrota. Porušili sme zákon, ale On sa stal človekom, aby zaplatil penále. Ježiš trpel a zomrel na kríži, aby naplnil zákon. Boh nám môže odpustiť a dať nám dar večného života!

Možno si stále myslíš, že dokážeš (odteraz) dodržiavať desať prikázaní. Ale nie je pravdou, že tí najlepší z nás klamali, kradli, závideli, nemilovali Boha nado všetko a nemilovali svojho blížneho ako seba samého?

Ako teda môžeme žiť „dobrý” život, ak sme už zhrešili proti Bohu? Prinajlepšom sme napravení klamári a zlodeji…ale stále sme porušiteľmi zákona.

Zamysli sa nad tým takto…

Predal by si jedno z Tvojich očí za milión dolárov? Predal by si obidve za $50 miliónov? Som si istý, že nie. Tvoje oči sú neoceniteľné a pritom sú iba oknami Tvojej duše. Koľko musí byť potom hodný Tvoj život (duša)?

Keď zvážiš takéto myšlienky, bolo by správne zaplatiť takú cenu za večný život? Je úplne neoceniteľný. Ak však veríme, že vďaka tomu, že sme dobrí, prídeme do neba, hovoríme tým Bohu: „Mal by som ísť do neba, pretože konám dobro – zaslúžim si vstup do neba.”


Predstav si, že by si mi chcel dať úplne nové (veľmi drahé) auto, ale ja by som povedal: „To nemôžem prijať! Je mi trápne prijať taký dar…dám Ti zaň aspoň 10 korún.” Som si istý, že by Ťa veľmi urazila taká patetická ponuka. Okrem toho, ak za to zaplatím, už to nie je darom, už je to kúpené… právom mi to patrí.

Keď hovoríme o vstupe do neba na základe konania dobrých skutkov, zachovávania desiatich prikázaní, atď., hádžeme tým Bohu 10 korún „samospravodlivosti”, čo je v svetle Jeho obete voči Nemu hroznou urážkou. Jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je pokoriť sa, oľutovať svoje hriechy a prijať dar jedine tým, že uveríme v Ježiša Krista.

Všemocný Boh ukázal, ako veľmi Ťa miluje, keď Ježiš trpel za Teba na kríži. Ak chceš veriť v svoje vlastné dobro, potom hovoríš, že Jeho mučivá smrť na kríži bola zbytočná.

Si zmätený?

ON-LINE VIDEO: Pôjdeš do neba? Mnohí ľudia sa mýlia v tom, ako sa tam môžu dostať. CHOĎ

Aký dobrý je dosť dobrý? Odpoveď

Som dosť dobrý, aby som sa dostal do neba? Odpoveď

Bude nakoniec zachránené celé ľudstvo? Odpoveď (Mnohí majú neurčitú nádej a veria, že veci nakoniec dopadnú dobre a že sa skôr či neskôr dostanú do neba. Je to však pravda?)

Je Boh spravodlivý, keď zachráni len niektorých? Odpoveď

Ako môžem získať a prežiť odpustenie? Odpoveď

Ako si môžem byť istý svojím spasením? AnsOdpoveďwer

VIAC ODPOVEDÍ OHĽADOM SPASENIA

Biblia hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží.” Nemôžeš si zaslúžiť dar.

Keď Ježiš povedal, aby sme „verili” v Neho, mal tým na mysli, že máte mať vieru v Neho rovnakým spôsobom, ako veríte padáku, že vás zachráni, keď vyskočíte z lietadla. Nie len, že veríš padáku – Ty si ho aj dáš na seba.

Prosím, „neskáč” bez Ježiša. Ak zomrieš v svojich hriechoch, nemáš žiadnu druhú šancu. Boh Ťa spravodlivo potrestá a skončíš naveky v pekle. Akékoľvek problémy, ktoré teraz máš, nie sú ničím v porovnaní s problémom, ktorý máš so svojím Stvoriteľom. Jeho hnev zostáva na Tebe (Ján 3:36).

Boh nechce, aby si išiel do pekla. Ani Ty tam nechceš ísť, preto vyznaj svoje hriechy Bohu hneď teraz, uver v Ježiša a Jeho záchranu a prejdeš zo smrti do života.

Potom čítaj každý deň Bibliu a konaj podľa toho, čo si čítal. (Pozri Ján 14:21). Tvoja poslušnosť voči Bohu je dôkazom Tvojej lásky. Dôveruj Bohu, On Ťa nikdy nesklame.

Povedz Bohu niečo takéto:

„Drahý Bože, dnes sa odvraciam od všetkých svojich hriechov (vymenuj ich). Dnes vkladám svoju dôveru v Ježiša Krista ako môjho Pána a Spasiteľa. On je jediná cesta, cez ktorú môžem byť spasený. On je „cesta, pravda i život”. Prosím odpusť mi, zmeň moje srdce a udeľ mi svoj dar večného života. V mene Ježiša. Amen.”


Autor: Ray Comfort. Text copyright, 2003, Living Waters Publications. Text na tejto stránke je dostupný ako brožúrka od Living Waters Publications.

Prosím, podeľ sa s nami o Tvoje rozhodnutie…

(zaškrtni jedno z nižšie uvedených)

Práve som sa modlil a prijal večný život skrze Krista ako výsledok použitia vašej web stránky (ChristianAnswers.Net).

Oľutoval som svoje hriechy, uveril v Krista, že ma spasil a rozhodol som sa nasledovať Krista po zvyšok svojho života, ale stále si nie som istý svojím spasením.

Rozhodol som sa znovu vydať svoj život Kristovi, službe Jemu. [Modli sa, vyznaj svoje hriechy. Rob pokánie. Požiadaj Ho, aby Ti pomohol žiť život hodný Jeho mena od dnešného dňa.]

Už som poslušným nasledovníkom Ježiša Krista.

Ešte som sa nerozhodol, či budem nasledovať Krista, ale mám záujem. Prosím, kontaktujte ma.

Nenasledujem Krista a ani neplánujem. (Poznámka: Pozri si potrebné VAROVANIE ohľadne tejto možnosti)

Máš OTÁZKY ohľadne spasenia, Božieho odpustenia alebo súvisiacich tém? ODPOVEDE nájdeš, keď klikneš sem


Meno:
Som:   Muž Žena
Vek:  
E-mail:
Napíš svoje poznámky nižšie. Ak chceš, aby Ťa jeden z našich dobrovoľníkov kontaktoval cez e-mail, požiadaj o to.


Objav Boží plán pre Teba a náš svet! Pozri si tento uznávaný film, on-line – ZADARMO NÁDEJ
ChristianAnswers.Net
Home
Directory
Christian Answers Network domovská stránka a zoznam
Translated by: Mirka